Zamykając to okno za pomocą przycisku X wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie przez Fundację Pestka oraz Jej Partnerów, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Serwisach przez Fundację Pestka i Jej Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych w Serwisie Fundacji Pestka oraz w Internecie. Czytaj więcej w Regulaminie Portalu oraz Polityce Prywatności.

Biuro Zarządu

ul. Targowa 18 p. 925 (IX p.), Kielce
Pon - Pt : 08:00 - 16:00
Sob - Nd : Zamknięte

Kluby Integracji Społecznej

Fundacja „PEStka” z dniem 01.06.2019 uruchomiła działalność trzech klubów integracji społecznej na terenie woj. Świętokrzyskiego.

Powołane jednostki to:

  1. Klub Integracji Społecznej „Szansa” w Nowinach (Gminny Ośrodek Kultury w Nowinach) od 24.05.2022r.

Telefon:  41 341 74 96

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fot.: Facebook GOK Nowiny


  1. Klub Integracji Społecznej „Rozwój” w Radlinie (Klub Seniora w Radlinie, gmina Górno) od 24.05.2022r.

Telefon:  41 341 74 96

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fot.: UG Górno


  1. Klub Integracji Społecznej „Perspektywa” w Kielcach, ul. Targowa 18 pok. 916

Telefon:  41-341-74-96

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Fundacja „PEStka” otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pozakonkursowego „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, współfinansowanym w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pilotażowe KIS-y (32 w wybranych 6 województwach , z czego aż 9 (!) w woj. świętokrzyskim) będą prowadzić zajęcia reintegracyjne zgodnie ze "Wzorcem nowego profilu usług reintegracyjnych", który ukierunkowany jest na wzmocnienie wartości społecznych i kwalifikacji zawodowych uczestników KIS, za pomocą wielosektorowej współpracy z instytucjami (organizacjami pozarządowymi) działającymi w obszarze edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej oraz sportu i rekreacji.

Wszyscy realizatorzy wyłonieni w konkursie (https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu3) będą włączeni do współpracy z właściwymi terytorialnie Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej oraz regionalnymi konwentami podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Działalność 3 KIS-ów prowadzonych przez Naszą Fundację  do końca roku 2019 sfinansowana została przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach działania Skuteczna Pomoc Społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt poza konkursowy pn. „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego. Prowadzone przez fundację  „PEStka” KIS-y działają zgodnie z wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych, który ukierunkowany jest na wzmocnienie wartości społecznych i kompetencji zawodowych beneficjentów KIS-ów. W każdym z KIS-ów specjalnym programem została objęta  grupa licząca 12 osób. W okresie od lipca do grudnia 2019 zostali zaangażowani w czynności i zadania, w trakcie których nabywali/rozwijali swój potencjał istotny dla przełamania barier ograniczających ich uczestnictwo w życiu społecznym i publicznym, w tym na rynku pracy. Odbywało się to w kilku obszarach:

1.Akademia zdrowia, sportu i rekreacji obejmująca:

 -zajęcia na miejscu i w terenie

- wyjazdy turystyczno-krajoznawcze

- zajęcia z obszaru zdrowia

2.Akademia kultury (znaczenie kultury w życiu codziennym) obejmująca:

- zajęcia grupowe

- wyjścia na zewnątrz (instytucje kultury)

- konsultacje ze specjalista od wizerunku

3.Warsztaty integracyjne, zajęcia grupowe

4.Spotkania integracyjne uczestników KIS z osobami najbliższymi i otoczeniem, w którym żyją

5.Poradnictwo indywidualne i grupowe ze specjalistami:

- psycholog

- pracownik socjalny

-prawnik

-psychoterapeuta

-terapeuta uzależnień

- specjalista ds. pracy z rodziną/ pedagog

-informatyk

6.Zajęcia edukacyjne – ogólnorozwojowe:

- ABC obsługi komputera

- Warsztaty Savoir-Vivre

7.Reintegracja zawodowa

- doradztwo zawodowe (zajęcia grupowe i indywidualne)

- ekonomia społeczna – szansa na zmiany w życiu (zajęcia grupowe)

- pośrednictwo pracy

- szkolenia zawodowe/kompetencyjne

Przy wsparciu animatorów regionalnych (zespołu ZRAR) jest budowana Lokalna Sieć Reintegracji(LSR) w Kielcach, gminie Górno, gminie Suchedniów dzięki którym relacje i kontakty między ludźmi lub organizacjami na terenie miasta Kielce, zaangażowanymi w proces testowania MODELU KSR będą modyfikowane, omawiane, podtrzymywane  i wykorzystywane dla wzajemnych korzyści na poziomie lokalnym i regionalnym. Utworzone zostanie partnerstwo wielosektorowe, którego liderem będzie fundacja „PEStka”. Celem partnerstwa będzie wspólne działanie na rzecz osób korzystających z usług KIS w wymiarze nowego profilu usług reintegracyjnych. W skład LSR wejdą:

- KIS-y

- lokalne organizacje pozarządowe działające w obszarze zdrowia, edukacji, kultury, sportu i rekreacji

-inne instytucje kultury działające lokalnie oraz przedsiębiorcy.

Na poziomie regionalnym przedstawiciele sieci LSR  w Kielcach, Górnie i Suchedniowie wejdą w skład Regionalnej Sieci na Rzecz Reintegracji. Kluby Integracji Społecznej utworzone w ramach modelu po zakończeniu okresu testowania nowego profilu usług reintegracji będą kontynuowały swoją działalność zgodnie z tym modelem.